• Szarvasmarha
  • Sertés
  • Baromfi
  • Pelett
Uspješno hranitisuccessful feeding
Samo najbolje za moje životinje

Visokokvalitetna hrana od Likre

LIKRA Tiernahrung GmbH je uspješna privatna kompanija u proizvodnji stočne hrane sa iskustvom dugim preko 60 godina. Kao proizvođač cijelog asortimana, proizvodimo gotovu stočnu hranu, koncentrate, mineralnu hranu i visokokoncentrirane premikse za svu vrste i kategorije životinja. Kao pionir u proizvodnji stočne hrane, LIKRA je povećala profitabilnost u poljoprivredi i postavila nove standarde kvalitete kroz najstrože standarde u proizvodnji.

Upoznajte LIKRU

Iskustvo još od 1959

Kvaliteta kroz
LIKRA Know-How

LIKRA sebe vidi kao partnera poljoprivredi i vidi sebe kao kariku u proizvodnji kvalitetne hrane od polja do tanjira. Svoje proizvode i poslovne oblasti stalno prilagođavamo potrebama kupaca. Stalna ulaganja u pogone, proizvodni program, vozni park, kvaliteta i obuka zaposlenika osiguravaju osnovu za to. Osim na austrijskom tržištu, udio izvoza mineralne hrane, premiksa i specijaliteta stalno raste već više od 20 godina.

USLUGE

Likra nudi analizu nutrijenata, toksina i analizu veličine sita za kabastu hranu za životinje (silaža, sijeno), žitarice, dopunskih i kompletnih hrane u vlastitoj laboratoriji ili preko mrežnih partnera. To omogućava točnu procjenu kvalitete hrane i dalje savjete i proračun obroka.

Likra nudi napredne analize hrane za preživača uz pomoć posebne opreme. To znači da se i struktura hrane TMR obroka i efikasnost varenja hranljivih tvari mogu provjeriti pranjem i prosijavanjem izmeta. To omogućava donošenje zaključaka o obroku i potrebnim korekcijama.

Podaci o proizvodnji mlijeka dostupni su mnogim farmama, ali za ispravno tumačenje ishrane često je potrebna podrška stručnjaka. Likra stručnjaci za ishranu pomažu u procjeni podataka o performansama pojedinih životinja, grupa životinja i cijelog stada.

Prilagođena i precizna preporuka za ishranu osnova je ekonomskog uspjeha kako proizvođača krmnih smjesa, tako i manjih i većih farmi. Znanje o pravilnoj upotrebi sirovina i njihovom djelovanju na životinju, kao i pregled dostupnih opcija proizvoda, ključ su za Likra stručnjake za ishranu da prilagode obroke ili recepture potrebama I mogućnostima farmera.

Pravilnu upotrebu Likra proizvoda savjetuju i prate Likra stručnjaci. Osim toga, „razmišljanje izvan okvira“ neprocjenjiva je prednost koju Likra nudi svojim kupcima: na raspolaganju je mreža stručnjaka (menadžera proizvoda, veterinara, savjetnika za klimatiziranje i gradnju staja) koji će po potrebi pomoći u rješavanju raznih problema.

Čvrsta obuka je osnova, kontinuirano dalje usavršavanje je apsolutno neophodno! To ne pogađa samo zaposlenike Likre, već i Likra prodajne partnere i njihove kupce. Dostupni su seminari, stručni skupovi, posjete kompanijama i ekskurzije stoje na raspolaganju da bi se osobno znanje produbilo!

Likra ne poznaje granice

Likra Internacional