Kŕmenie dosahujúce úspechsuccessful feeding
To najlepšie pre svoje zvieratá

Krmivá vysokej kvality od Likry

LIKRA Tierernährung GmbH úspešne pôsobí v krmivárskom priemysle ako súkromná spoločnosť už viac ako 60 rokov. Ako dodávateľ svojich produktov v plnej škále vyrábame kompletné kŕmne zmesi, koncentrované krmivá, minerálne krmivá a vysoko koncentrované premixy pre všetky druhy hospodárskych zvierat. LIKRA, ako priekopník v krmivárskom priemysle, zvýšila ziskovosť v poľnohospodárstve a posunula nové hranice kvality kvôli svojim prísnym výrobným štandardom.

 

Objavte LIKRU

Skúsenosti od roku 1959

Kvalita na základe nášho Know-How

LIKRA pôsobí ako partner poľnohospodárov a sami seba vidia ako záruku dodania kvalitných krmív z poľa do maštale. Neustále prispôsobujeme naše produkty a oblasti pôsobenia podľa požiadaviek zákazníka. Permamentne investujeme do výrobných  systémov, rozsahu výroby, vozového parku a zaškoľovania zamestnancov k naplneniu našich cieľov. Popri kľúčovom rakúskom trhu sa za posledných 20 rokov neustále zvyšuje export minerálnych krmív, premixov ako aj  špeciálnych krmív.

Novinky z LIKRY

Vždy dobre informovaní

Naša ponuka

Informácie & Služby

Likra ponúka vo svojich vlastných laboratóriách v spolupráci so sieťou partnerov stanovenie obsahu živín, a toxínov v krmive, sitkovú analýzu veľkosti jednotlivých častíc objemových krmív (siláže, senáže), rozbory zrnovín, bielkovinových krmív ako aj koncovej kŕmnej dávky. Toto dovoľuje stanoviť nezameniteľné hodnotenie kvality krmív s následným poradenstvom a vypracovaním kŕmnych dávok.

Údaje o mliekovej úžikovosti sú pre farmárov k dispozícii, ale ich správne vyhodnotenie vo vzťahu ku kŕmnym dávkam často vyžaduje podporu špecialistov. Výživárski špecialisti v Likre vedia zhodnotiť tieto údaje a navrhnúť riešenia pre jednotlivé zvieratá, skupiny zvierat aj pre celé stádo.

Špecialisti z Likry navrhujú a kontrolujú správne použitie Likra produktov. Navyše, “poradenstvo na diaľku” je neoceniteľná výhoda, ktorú Likra poskytuje svojim zákazníkom: K dispozícii má sieť špecialistov (produktoví manažéri, veterinári, konzultanti pre zabezpečenie správnej klímy a konštrukciu maštalí), ktorí v prípade potreby vedia navrhnúť riešenia vzniknutých problémov.

Likra ďalej ponúka v špeciálnych zariadeniach aj rozbory výkalov prežúvavcov. Štruktúra zloženia TMR a účinnosť trávenia živín sa dá  zistiť rozborom hnoja (premývanie, sieťková analýza). Výsledok nám dáva obraz o prijatom krmive, čo následne umožňuje navrhnutie jeho prípadného zlepšenia.

Prispôsobené a presné vytvorenie kŕmnej dávky tvorí základ ekonomického zhodnotenia krmovín, ako aj následne malých aj veľkých fariem. Znalosti správneho použitia surovín a ich účinok na zvieratá, ako aj prehľad o ich dostupnosti, tvoria základ pre Likra výživárov k vytvoreniu vhodnej kŕmnej dávky alebo receptúry.

Dobre prevedené zaškolenie je základom,  následné školenia sú absolútne nevyhnutné! Tieto nemajú vplyv len na zamestnancov Likry, ale aj na predajcov a ich obchodných partnerov. Semináre, stretnutia so špecialistami, návšteva spoločnosti a exkurzie sú vhodné k prehĺbeniu vlastných znalostí!

LIKRA NEPOZNÁ HRANICE

Likra International